laptop-819285_640laptop-819285_640-2laptop-819285_640-2

Publikationer

Jern, Stefan, Boalt Boëthius, Siv, Hidman, Urban, & Högberg, Britta (Eds.). (1996). Grupprelationer. En antologi om förhållandena mellan individ, grupp och organisation (Andra upplagan ed.). Stockholm: Natur & Kultur.

Högberg, Britta. (1996). Form och innehåll - en meningsfull dialektik. In S. Boalt Boethius & S. Jern (Eds.), Den svårfångade organisationen. Stockholm: Natur och Kultur.

Högberg, Britta. (1996). Det handikappade barnet i vuxenvärlden. En reflektion över möiligheten      att mötas. (diss), Stockholms universitet, Stockholm.

Högberg, Britta. (2001). Delaktighet eller anpassning? In B. Qvarsell (Ed.), Pedagogik i barns socialisation - texter om ingripandens legitimitet. Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Högberg, Britta /red/ (Ed.). (2001). Man tager vad man haver - texter om praktik och teori (Vol. 01-06). Stockholm: Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting.

Högberg, Britta, & Nordström, Bitte. (2001). Stöd eller besvär? En studie av samverkan om funktionshindrade barns förskolestart. Stockholm: Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting.

Larsson, Magnus, & Högberg, Britta (Eds.). (2003). Farvatten och blindskär i barnhabilitering. Examinationspaper från en påbyggnadsutbildning. Lund: Fou-enheten, Handikapp & Hjälpmedel. Region Skåne.

Högberg, Britta, & Jern, Stefan. (2003). Jäst i verkligheten - forskaren i interaktiv samverkan. Paper presented at the HSS, Ronneby

Högberg, Britta. (2004). ICF - ett verktyg för hälsa och delaktighet? In A. Gustavsson (Ed.), Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur.

Högberg, Britta, & Larsson, Magnus. (2005). Mellan skären på kunskapens hav. Paper till konferensen Högskola och samhälle i samverkan. Östersund 6 - 8 april 2005.

Högberg, Britta. (2005). Handledning - snuttefilt eller kunskapsbildning? In M. Larsson & J. Lindén (Eds.), Handledning: perspektiv och erfarenheter. Lund: Studentlitteratur.

Högberg, B. (2007). Planering som social process. Om delaktighet och barnet bästa. Lund: Studentlitteratur.

Högberg, B, & Larsson, M. (2008). The Dynamics of R&D - Producing and Consuming Knowledge in the Public Sector. Paper presented at the OPUS, London.

Högberg, Britta. (2009). The taming of a shrew. Gender i the post-industrial society. Socioanalysis.

Högberg, B. (2010). Rethinking Childhood: The Quest for Participation and Its Implication for Group Relations. Orgaisational & Social Dynamics, 10(2), 238-262.

Högberg, Britta. (2012). Men de fick ju handledning! In A. Ulvestad & F. Ulvestad (Eds.), Flersemt veiledning. Oslo: Gyldendals förlag.

Högberg, Britta (2018) Färgglad eller färglags - du är mer än ett personlighetstest. Dagens arena 27 juni 2018. https://www.dagensarena.se/essa/farglad-eller-farglagd-du-ar-mer-ett-personlighetstest/

Högberg, Britta (2018) Kritiskt förnuft - rådet livscoacherna aldrig ger oss. Dagens arena 6 december 2018 https://www.dagensarena.se/essa/var-ar-det-kritiska-fornuftet/

Högberg, Britta (2020) Downton Abbey är en fristad. Dagens arena 22 mars 2020. https://www.dagensarena.se/essa/downton-abbey-en-negativitet-i-trotthetssamhallet/