Downton Abbey

Jag hade länge känt mig som en psykolog i exil. I vårt beteendefixerade samhälle hade jag inte mycket att komma med. Jag hade börjat  misströsta, när det det magnifika huset och drog mig ur exilen. Jag återfann en vital dynamisk psykologi i relationerna mellan karaktärerna, i det som sades och i det som inte sades. Jag njöt av gemenskapen mellan människorna, som trots olika villkor, strävade efter ett anständigt liv. På Downton kunde jag vällustigt och ostört röra mig i mina egna subjektiva landskap” skriver författaren till denna essä.

TV-serien Downton Abbey gjorde succé världen över. Ingen har riktigt kunnat förklara de stora framgångarna. Intresset för brittiska lantegendomar, första världskriget, de historiska detaljerna, miljöerna, klassamhället framhålls som aspekter av framgången. En annan förklaring är kombinationen av skönhet, anständiga människor och fasansfulla händelser. Ur den kombinationen växte en psykologisk dramatik där man kunde höra klangen från den egna inre världen, samtidigt som man kunde skönja dagens samhälle i det ewardianska lyxlivet. För den som ger sig in i huset är Downton Abbey ett övergångsområde mellan inre och yttre verklighet, mellan dåtid och nutid. Det är platsen för lek, kultur och subjektivitet.

.

Boken kan köpas på www.litenupplaga.se samt i alla nätbokhandlar.

En subjektiv bildningsresa

Streamingtjänsterna har gjort att serier liknar böcker. Avsnitt för avsnitt tar man sig fram. På egna villkor. Downton Abbey blev en bildningsresa med essän i centrum... Läs mer

Den manliga blicken

Downtown Abbey är en berättelse om kvinnor. Kvinnor av olika generationer, av olika klass, kraftfulla kvinnor, illvilliga kvinnor. Kvinnors vänskap och rivalitet. För att se det måste man ta sig bortom den manliga blicken Läs mer

Downton Abbey är en fristad

I denna essä, publicerad i Dagens Arena i mars 2020, analyserar jag, med hjälp av Byung-Chul Chul Hans filosofi, hur Downton Abbey speglar vår samtid. Läs mer