Pudelns Karna Forfattare Britta Hogberg

 

 

 

                                                   

Pudelns kärna

om kvalitet och professionell kompetens i vår tid

Min nya bok handlar om professionell kompetens. Den kom ut på Daidalos förlag i april 2016. När jag för ett antal år sedan började skriva om handledning läste jag en hel del litteratur i ämnet. Är handledning  verkligen ett kunskapsområde? Jag kunde inte riktigt finna handledningens kärna. Efter ett tag gick det upp för mig att handledning är ett medel för att utveckla och stärka professionell kompetens. Men vad professionell kompetens är verkar man ta för givet. Vet man inte vad målet är, går det knappast att hitta dit. Därför tog jag mig an uppgiften att undersöka fenomenet professionell kompetens litet närmare. Det blev en snårig bildningsväg med många utfärder i olika teoretiska landskap. I varje utfärd sökte jag efter delar som kunde, när de fogades samman, bilda ett enhetligt perspektiv på professionell kompetens.

Bokens huvudtankar är sammanfattade under fliken teori, där jag presenterar olika delar som i boken förs samman till ett generellt perspektiv på professionell kompetens. Jag erbjuder inte läsaren någon gräddfil, snarare en färd genom kuperad terräng. Jag hoppas att färden i slutändan visar sig vara mödan värd.

Boken kan köpas här

Daidalos           Bokus

 

Pudelns Karna Forfattare Britta Hogberg