Böcker

Downton Abbeyn och jag. En essä om livet mellan raderna.

Jag hade länge känt mig som en psykolog i exil. I vårt beteendefixerade samhälle hade jag inte mycket att komma med. Jag hade börjat  misströsta, när det det magnifika huset och drog mig ur exilen. Jag återfann en vital dynamisk psykologi i relationerna mellan karaktärerna, i det som sades och i det som inte sades. Jag njöt av gemenskapen mellan människorna, som trots olika villkor, strävade efter ett anständigt liv. På Downton kunde jag vällustigt och ostört röra mig i mina egna subjektiva landskap” skriver författaren till denna essä.

TV-serien Downton Abbey gjorde succé världen över. Ingen har riktigt kunnat förklara de stora framgångarna. Intresset för brittiska lantegendomar, första världskriget, de historiska detaljerna, miljöerna, klassamhället framhålls som aspekter av framgången. En annan förklaring är kombinationen av skönhet, anständiga människor och fasansfulla händelser. Ur den kombinationen växte en psykologisk dramatik där man kunde höra klangen från den egna inre världen, samtidigt som man kunde skönja dagens samhälle i det ewardianska lyxlivet. För den som ger sig in i huset är Downton Abbey ett övergångsområde mellan inre och yttre verklighet, mellan dåtid och nutid. Det är platsen för lek, kultur och subjektivitet.

Det blev en bildningsresa. Jag upptäckte att om man ser på Downton som ett relationsdrama står kvinnorna i centrum som speglar något viktigt i vår tid.

Boken kan köpas på www.litenupplaga.se samt i alla nätbokhandlar.

Pudelns kärna. Om kvalitet och professionell kompetens i vår tid

Denna bok handlar om professionell kompetens. Den kom ut på Daidalos förlag i april 2016. När jag för ett antal år sedan började skriva om handledning läste jag en hel del litteratur i ämnet. Är handledning  verkligen ett kunskapsområde? Jag kunde inte riktigt finna handledningens kärna. Efter ett tag gick det upp för mig att handledning är ett medel för att utveckla och stärka professionell kompetens. Men vad professionell kompetens är verkar man ta för givet. Vet man inte vad målet är, går det knappast att hitta dit. Därför tog jag mig an uppgiften att undersöka fenomenet professionell kompetens litet närmare. Det blev en snårig bildningsväg med många utfärder i olika teoretiska landskap. I varje utfärd sökte jag efter delar som kunde, när de fogades samman, bilda ett enhetligt perspektiv på professionell kompetens.

Bokens huvudtankar är sammanfattade under fliken teori, där jag presenterar olika delar som i boken förs samman till ett generellt perspektiv på professionell kompetens. Jag erbjuder inte läsaren någon gräddfil, snarare en färd genom kuperad terräng. Jag hoppas att färden i slutändan visar sig vara mödan värd.

Boken kan köpas här

Daidalos           Bokus